Vereffening: soms een kostbare familieruzie

Wanneer erfgenamen onderling zodanig in conflict zijn dat zij er niet in slagen om gezamenlijk de erfenis af te wikkelen is het onder omstandigheden zinvol om een vereffenaar te laten benoemen door de rechtbank. Het is van belang om daarbij te bedenken het in de meeste gevallen weinig zin heeft om een leek te laten [...]