Recht op informatie, geen recht op rekening en verantwoording

In deze zaak is eiseres dochter van erflater. Gedaagde is de echtgenote van erflater, zij is tevens executeur. Erflater heeft aan zijn dochter nagelaten een legaat ter grootte van haar erfdeel. Eiseres heeft infomratie nodig om haar legaat ter groote van haar erfdeel te berekenen. Op grond van artikel 4:78 lid 1 van het Burgerlijk [...]