Onmogelijk verzoek tot ontslag vereffenaar

Het belang van een goede advocaat met verstand van het erfrecht blijkt uit een recente uitspraak van rechtbank Den Haag d.d. 12 januari 2017. Aan de orde was het ontslag van een vereffenaar. De verzoekers baseerden zich op artikel 4:206 lid 5 BW. Dit artikel bepaalt dat een door de rechter benoemde vereffenaar om gewichtige redenen, [...]