Afwijzing ontslag executeur

Van onze advocaat executeur: dat een verzoek tot ontslag van een executeur degelijk moet zijn onderbouwd, blijkt wel uit de volgende casus van de rechtbank Midden Nederland. De erfgenamen hadden het ontslag van X gevorderd omdat hij onvoldoende informatie verschafte, geen boedelbeschrijving had gemaakt en een geschil over uitkering van een voorschot had laten escaleren. [...]